Contact

E-mail: proiectedediploma@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/proiectedediploma

 

Ne face plăcere să anunțăm că am realizat o platformă special pentru a vă ușura comandarea de lucrări și traduceri!

 

Pentru comenzi vă rugăm să dați click pe link-ul de mai jos:

CLICK AICI

 

TERMENI ŞI CONDIŢII

Art. 1 Precizări generale
1.1. Utilizând serviciile oferite de către www.proiectedediploma.ro acceptaţi termenii şi condiţiile. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu utilizaţi serviciile oferite de www.proiectedediploma.ro.
1.2. Neacceptarea prezentului acord sau a oricărei alte prevederi din cadrul acestuia atrage obligaţia vizitatorului de a înceta colaborarea cu www.proiectedediploma.ro.

Art. 2 Securitatea datelor cu carater personal
2.1. Pentru a putea răspunde nevoilor clienţilor sau posibililor clienţi, dar şi pentru a putea avea a o evidenţă asupra clienţilor sau posibililor clienţi care apelează la serviciile noastre, poate fi necesară furnizarea unor date cu carater personal din partea utilizatorilor.
2.2. ADMINISTRATORUL www.proiectedediploma.ro se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor sau posibililor clienţi decât persoanei responsabile de preluarea comenzii.

Art. 3 Nota informativă privind protecţia informaţiilor
3.1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, dar şi conform Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, administratorul www.proiectedediploma.ro va gestiona în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile stabilite, datele personale furnizate de clienţi sau de posibili clienţi.
3.2. CLIENȚII înţeleg şi acceptă că datele lor personale pe care le furnizează sunt prelucrate şi în cadrul serviciilor de reclamă, marketing, publicitate sau statistică.
3.3. În conformitate cu Legea nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul la acces, la intervenţie şi la dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale.
3.4. CLIENȚII au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, având posibilitatea de a cere ştergerea acestora din baza noastră de date.

Art. 4 Condiţii de oferire a serviciilor
4.1. Solicitantul va completa şi va trimite formularul de comandă.
Completarea şi trimiterea echivalează cu acordul implicit al solicitantului cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare. Persoana solicitantă va fi contactată de consultanţii noştri prin e-mail sau la numărul telefonic de contact, în termen de 24-48 de ore de la momentul trimiterii formularului.
4.2. Solicitantul se obligă să comunice consultantului informaţii corecte, suficiente şi întemeiate cu privire la: detalii privind redactarea, font, setare pagină, inserare scheme, fotografii, număr de pagini etc.
4.3. În cazul în care nu dispunem de documentaţia necesară elaborării lucrării, cererea solicitantului va fi respinsă. Răspunsul va fi comunicat prin e-mail sau telefonic în maxim 48 de ore de la plasarea comenzii.
4.3. Plata se realizează în două tranșe, prima rată însumând avansul (care se va achita în contul ADMINISTRATORULUI), iar a doua rată însumând plata finală (care se achită în contul PRESTATORULUI).
4.4. În situația în care comanda nu poate fi onorata, iar avansul s-a achitat, ADMINISTRATORUL se obligă sa returneze avansul în contul CLIENTULUI.

4.5. În situația în care CLIENTUL nu achită avansul, atunci PRESTATORUL nu va începe redactarea.

4.6. În situația in care CLIENTUL nu achită plata finală (a doua rată), atunci nu va primi a doua parte.

4.7. Clientul are termen de 48 ore de la primireaîin intregime a comenzii pentru eventuale obiecții. În cazul in care aceste obiecții apar dupa 48 de ore, CLIENTUL nu va mai putea comunica direct cu PRESTATORUL, însă are posibilitatea de a deschide un tichet incident.
4.8. Livrarea materialelor se realizează prin e-mail sau se ridică direct de la sediu.

Art. 5 Condiţii de utilizare a materialelor
5.2. Clienţii nu au dreptul de a-şi însuşi materialele realizate de către www.proiectedediploma.ro. Toate produsele din oferta noastră sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
5.3. Utilizatorii nu au dreptul de a posta pe internet sau de a face publice în orice altă manieră, informaţiile şi materialele disponibile prin intermediul www.proiectedediploma.ro.
5.4. Orice reclamaţie asupra calităţii informaţiilor şi materialelor realizate de PRESTATORI se transmite ADMINISTRATORULUI, care se face răspunzator de medierea conflictului.

Art. 6 Dispoziţii finale şi alte menţiuni
6.1. ADMINISTRATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral termenii şi condiţiile publicate pe acest site.
6.2. CLIENTII se obligă să respecte termenii şi condiţiile, în cazul în care va alege să colaboreze cu www.proiectedediploma.ro.

Art. 7 Litigii
7.1. Drepturile şi obligaţiile CLIENȚILOR şi ale ADMINISTRATORULUI, prevăzute de prezentul acord, precum şi toate efectele pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
7.2. Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluţionat pe cale amiabilă.